SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie z działalności funduszy wojewódzkich przedstawiane są przez zarządy województw ministrowi właściwemu do spraw środowi­ska, sejmikowi województwa oraz NFOŚiGW. Zarząd NFOŚiGW przed­stawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczą informację o działalności wojewódzkich funduszy za ubiegły rok. Do końca sierpnia minister właściwy do spraw środowiska przedstawia Radzie Ministrów informację o działalności NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich za po­przedni rok, w tym informację o posiadanych przez nie udziałach, akcjach i obligacjach.Informacja o działalności NFOŚiGW publikowana jest Monitorze Pol­skim B, a informacje o działalności funduszy wojewódzkich — w dzienni­kach urzędowych województw. Zatwierdzone zestawienia przychodów i wydatków funduszy powiatowych i gminnych podawane są do publicznej wiadomości przez odpowiednio: starostów oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Bardzo mi miło gościć Cie na moim blogu który jest poświęcony biznesowi i finansom. Staram się na bieżąco aktualizować informację i dodawać nowe wpisy. Mam nadzieje, że poje artykułu Cię zainteresują. Zapraszam do czytania i komentowania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.