FUNDUSZE WOJEWÓDZKIE

Fundusze wojewódzkie uzyskują wpływy ze sprzedaży map i innych materiałów z zasobów wojewódzkich oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Na rachunki funduszy wojewódzkich wpły­wają także wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpły­wów, mogą być one dotowane z Funduszu centralnego. Środkami funduszy wojewódzkich dysponują marszałkowie województw. Źródłem przychodów funduszy powiatowych są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z za­sobów powiatowych, jak też opłaty za prowadzenie tych zasobów i opłaty związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tere­nu. Fundusze powiatowe mogą otrzymywać dotacje uzupełniające z Fundu­szu centralnego i wojewódzkiego. Dysponentami funduszy powiatowych są starostowie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Bardzo mi miło gościć Cie na moim blogu który jest poświęcony biznesowi i finansom. Staram się na bieżąco aktualizować informację i dodawać nowe wpisy. Mam nadzieje, że poje artykułu Cię zainteresują. Zapraszam do czytania i komentowania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.