FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGSP) zostai utworzony na mocy ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pra­cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. FGŚP jest państwo­wym funduszem celowym z osobowością prawną. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. Fundusz działa z pomocą Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz jego biur terenowych. Organizację oraz zasady działania biur FGŚP określa rozporzą­dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 marca 2002 r. Dochody Funduszu to przede wszystkim składki płacone przez praco­dawców oraz odsetki od lokat środków FGŚP. Przychodami Funduszu są natomiast zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych oraz równowartość w nieruchomościach przejętych przez Fundusz za nie­spłacone w terminie wierzytelności Funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Bardzo mi miło gościć Cie na moim blogu który jest poświęcony biznesowi i finansom. Staram się na bieżąco aktualizować informację i dodawać nowe wpisy. Mam nadzieje, że poje artykułu Cię zainteresują. Zapraszam do czytania i komentowania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.