FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), którego podstawą prawną jest ustawa z 17 maja 1989 r. — Pra­wo geodezyjne i kartograficzne, składa się z funduszy: centralnego, woje­wódzkich i powiatowych. Są to fundusze nieposiadające osobowości praw­nej, działające w formie wyodrębnionych rachunków bankowych. Fundusz dofinansowuje wydatki budżetowe na zadania związane z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia te­go zasobu.  Przychody Funduszu centralnego pochodzą przede wszystkim ze sprze­daży map i innych materiałów z zasobu centralnego oraz z opłat za prowa­dzenie tego zasobu. Fundusz jest także zasilany wpłatami z funduszy woje­wódzkich i powiatowych w wysokości 10% ich wpływów. Dysponentem Funduszu centralnego jest Główny Geodeta Kraju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Bardzo mi miło gościć Cie na moim blogu który jest poświęcony biznesowi i finansom. Staram się na bieżąco aktualizować informację i dodawać nowe wpisy. Mam nadzieje, że poje artykułu Cię zainteresują. Zapraszam do czytania i komentowania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.