Archive for the Ekonomiczna Polska Category

Nauka ekonomii

Ludzie z ekonomią stykają się zazwyczaj dopiero w ogólniaku lub na studiach. Nie powinno jednak tak być, aby człowiek uczył się zarządzania finansami dopiero w okresie wchodzenia w pełnoletność. Właściwym podejściem byłoby zapewnienie edukacji ludziom już w możliwie najmłodszym wieku. To na pewno w długim terminie skutkowałoby poprawieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej, a także w niektórych […]

Korzystanie z pieniędzy na rynku

Często jest tak, że do momentu wielkiej tragedii wielu ludzi nie zadaje właściwych pytań, lub nie zadaje pytań w ogóle. Dziennikarze chętnie gonią za jakimkolwiek tematem i łatwo dają się wmanipulować w odwracanie uwagi opinii publicznej od najważniejszych tematów. Dlatego przez wiele lat obywatele krajów nie mieli nawet pojęcia, na jaką skalę trwa zadłużanie kraju […]

Konkurencja i walka o nowych klientów

Coraz częściej mówi się już o kryzysie gospodarczym. W poważne tarapaty wpadło już wiele firm, gwałtownie spadają zyski, pracodawcy zmuszeni są do zwalniania pracowników i dalszego cięcia kosztów. Niestety taka jest cena przetrwania na rynku. Chociaż jednak coraz więcej przedsiębiorców zaciska pasa, to powstają też zupełnie nowe firmy, które starają się zdobyć pewną pozycję i […]

Fundamenty finansowego świata

Media cały czas wywołują słowo kryzys, które stało się pewnego rodzaju mantrą współczesnego świata finansów. Warto się jednak zastanowić na jakich naprawdę fundamentach opiera się światowa gospodarka i czy te fundamenty są naprawdę solidne? Ogólnie okazuje się, że cały świat żyje kredytem i dźwignią finansową. Egzotyczne instrumenty rynku kapitałowego żyją w zasadzie po swojemu kreując […]